Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Δεκατέσσερα εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα για την ενίσχυση των ναυτικών- Ώρα για ιστορικές κοινωνικές αποφάσεις

Βαγγέλης Αυγουλάς

 

Γράφει ο Πρόεδρος του Οίκου Ναύτου, Βαγγέλης Αυγουλάς

Τους τελευταίους 38 μήνες, δεν νιώθω τυπικά Πρόεδρος του Οίκου Ναύτου. Αισθάνομαι την τιμή και την ευθύνη της ουσιαστικής εξουσιοδότησης περίπου 150.000 άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων του, των ναυτικών μας και των οικογενειών τους, να ανταποκριθώ στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μου αυτής, με την στήριξη και αρωγή του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου, με διαφάνεια και χρηστή διοίκηση, μειώσαμε τις δαπάνες του φορέα μας και παράλληλα εξασφαλίσαμε το ιστορικό αποθεματικό των 14 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι κατατεθειμένο στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εξ αυτών, περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ είναι εισπράξεις από οφειλόμενα και από αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, ενώ διεκδικούμε ακόμη εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μέσω των νόμιμα προβλεπόμενων διαδικασιών καταλογισμού, τις οποίες για δεκαετίες ο Οίκος Ναύτου δυστυχώς δεν είχε ποτέ εφαρμόσει προκειμένου να εισπράξει οφειλόμενα προς αυτόν, καίτοι προβλεπόταν.

Επίσης, πετύχαμε από το 2018 να αυξήσουμε, μετά από δώδεκα χρόνια, τα πενιχρά αναπηρικά επιδόματα «Οίκοι ενδιαίτησης» και «Οίκοι περίθαλψης» (20% και 13% αντίστοιχα) για να υποστηριχθούν περίπου 2.000 δικαιούχοι. Παράλληλα, έχει ήδη ολοκληρωθεί η σύνταξη προτεινόμενης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής νομοθετικής διάταξης και ολοκληρώνεται η οικονομοτεχνική μελέτη της, με στόχο την εξομοίωση αυτών των επιδομάτων με το εξωιδρυματικό επίδομα του ΕΦΚΑ.

Περαιτέρω, από τον Μάιο του 2018, έχουμε ρυθμίσει την παροχή ασφαλιστικής προστασίας στα τέκνα των ναυτικών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και στα νεογέννητα τέκνα των ναυτικών από την ημέρα γέννησής τους, απαλείφοντας γραφειοκρατικές διαδικασίες που άφηναν κάθε τόσο τα παιδιά αυτά ανασφάλιστα για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ως νέος επιστήμονας με αναπηρία, που αγωνίζομαι καθημερινά για την αξιοπρεπή μου επιβίωση στις διαχρονικά εχθρικές συνθήκες της χώρας μας για τους αναπήρους, δεν θα μπορούσα, ως ο πρώτος Πρόεδρος με αναπηρία στην ιστορία του Οίκου Ναύτου, ήδη από τις πρώτες ημέρες διοίκησης του φορέα, να μην παλέψω για την ενιαία υγειονομική κρίση και τη μείωση της άσκοπης ταλαιπωρίας των αναπήρων ασφαλισμένων μας. Τούτο επετεύχθη, με το άρθρο 150 ν.4504/2017, το οποίο θεσπίζει τη δεσμευτική για τον Οίκο Ναύτου πιστοποίηση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των υπηρεσιών μας προς διευκόλυνση των ασφαλισμένων μας, επεκτείναμε την online διασύνδεση των παραρτημάτων μας με την κεντρική υπηρεσία, έχουμε δε ήδη καταθέσει προς έγκριση στο Υπουργείο Ναυτιλίας το νέο μας οργανόγραμμα, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται η ίδρυση και στελέχωση Κοινωνικής Υπηρεσίας στον Οίκο Ναύτου, με στόχο την ανθρωποκεντρική προσέγγιση πανελλαδικά των ασφαλισμένων μας και την ψυχοκοινωνική τους υποστήριξη και όχι μόνο την αντιμετώπισή τους ως αριθμητικά δεδομένα οικονομικά επιδοτούμενων.

Μετά από δεκατρία χρόνια, ο ιστορικός φορέας ασφάλισης των ναυτικών απέκτησε διαχειριστική επάρκεια, δηλαδή τη δυνατότητα να διεκδικεί έργα χρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ και έτσι, να επενδύει στην ποιότητα εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων χωρίς να δαπανά ιδίους πόρους. Ήδη μας έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση 190.000 ευρώ για την απλοποίηση και ηλεκτρονικοποίηση των υπηρεσιών του Οίκου Ναύτου, έργο που θα έχει ολοκληρωθεί στα μέσα του 2021, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των ΑμεΑ και στο ριζικό ανασχεδιασμό της ιστοσελίδας μας, ώστε αυτή να γίνει πλήρως προσβάσιμη, σύγχρονη, λειτουργική και φιλικός κόμβος ηλεκτρονικών υπηρεσιών για κάθε επισκέπτη.

Επιπροσθέτως, μια ολοκληρωμένη μελέτη για τον πληροφοριακό εκσυγχρονισμό του φορέα και την ψηφιακή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας θα είναι στα χέρια μας τέλος Ιουλίου και θα προχωρήσουμε άμεσα στην εφαρμογή της.

Επομένως, το ιστορικό βήμα κατάργησης των άσκοπων εγγράφων και της γραφειοκρατικής ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων μας έχει επιτέλους δρομολογηθεί!

Με την παραχώρηση μέρους του κτιρίου μας στη Χίο, πετύχαμε την επέκταση της ΑΕΝ Χίου κατά 40 θέσεις σπουδαστών κατ’ έτος, ενώ δωρίσαμε μεγάλη ποσότητα εξοπλισμού στην ΑΕΝ Χίου και στο Νοσοκομείο Χίου. Παράλληλα, εγκρίναμε τη χρηματοδότηση 40.000€ ευρώ για την κατασκευή πτέρυγας του Νοσοκομείου Χίου για τις χημειοθεραπείες των καρκινοπαθών.

Εν μέσω της πανδημίας και υπό αντίξοες συνθήκες, καταφέραμε να καταβάλουμε το δώρο Πάσχα σε 4.700 δικαιούχους, χωρίς να απαιτηθεί η φυσική τους παρουσία και με ευέλικτες διαδικασίες που έπρεπε να προβλεφθούν και να δοκιμαστούν σε χρόνο ρεκόρ. Και όλα αυτά σε έναν υποστελεχωμένο φορέα και έως τούδε με τεχνολογικές και ψηφιακές αδυναμίες.

Επιπλέον, αναλάβαμε και διεκπεραιώσαμε με επιτυχία, την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού 800 ευρώ σε 2.200 δικαιούχους με προοπτική διεύρυνσης αυτών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης με εξάμηνη διάρκεια σε 3.500 ναυτικούς, οι οποίοι αιφνιδίως βρέθηκαν άνεργοι.

Έγκαιρα, ήδη από τις αρχές Μαρτίου, έχουμε παρατείνει την καταβολή των αναπηρικών επιδομάτων και το ασφαλιστικό δικαίωμα όλων των εγγεγραμμένων στο φορέα μας, κατ’ αρχήν ως τις 30 Ιουνίου 2020.

Οι χειρότερες από τη στεριά συνθήκες εργασίας στη θάλασσα, η πολλαπλά πληττόμενη καθημερινότητα της ναυτικής οικογένειας και οι πολυετείς θυσίες των ναυτικών μας, επιβάλλουν τώρα τη διανομή μέρους του αποθεματικού των 14 εκατομμυρίων ευρώ του Οίκου Ναύτου, με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Προφανώς δεν θα ήταν υπεύθυνη και σώφρονα επιλογή να υπάρξει διανομή του συνόλου του οικονομικού αποθεματικού του Οίκου Ναύτου, διότι πρέπει πάντα να λαμβάνεται μέριμνα και για τις επόμενες γενιές των ναυτικών μας και των οικογενειών τους. Ασφαλώς, όμως, επειδή πρόκειται για εξ ολοκλήρου δικά τους χρήματα, δηλαδή χρήματα προερχόμενα από τις εισφορές των ναυτικών και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθένας απ΄ αυτούς, είτε εν ενεργεία είτε απόμαχος της δουλειάς, απαραιτήτως πρέπει να έχει λόγο στη διανομή αυτή.

Στο πλαίσιο αυτό, διευρυμένο συντονιστικό όργανο, αποτελούμενο από αντιπροσωπίες των ναυτικών σωματείων και το προεδρείο του Οίκου Ναύτου, – υπό την αιγίδα του εποπτεύοντος και αρμοδίου Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, θα μπορούσε άμεσα να καθορίσει την κοινωνικά δίκαιη, διακομματικής αποδοχής, – διαδικασία και ύψος των απαραίτητων αποζημιώσεων, οι οποίες πρέπει άμεσα να καταβληθούν στους εργασιακά μετέωρους ναυτικούς πανελλαδικά. Φυσικά, η όποια απόφαση θα πρέπει να επικυρωθεί μετά από πανελλαδικά ευρύτατη συμμετοχή στη σχετική διαβούλευση, από όλους τους ναυτικούς, οι οποίοι αποτελούν τον κορμό και τις γενικές συνελεύσεις των κατά τόπους ναυτικών συλλόγων.

Η μέριμνα που έχουμε λάβει και η οικονομοτεχνική μας μελέτη, μας οδηγούν με τεχνοκρατική ασφάλεια και πολιτική σύνεση στο συμπέρασμα, ότι, ο Οίκος Ναύτου, καίτοι θα εμφανίσει μειωμένα έσοδα λόγω της κρίσης, δεν θα κινδυνεύσει σε καμία περίπτωση, ούτε καν σε ενδεχόμενο νέο lock down από δεύτερο κύμα της πανδημίας στη χώρα, ως προς τη λειτουργία του και την κάλυψη των ανελαστικών του δαπανών.

Επιπλέον της συμπληρωματικής, έκτακτης αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί στους πληττόμενους, μέρος του αποθεματικού του φορέα πρέπει να διατεθεί και στην ενίσχυση των αναπηρικών επιδομάτων που καταβάλλουμε, καθώς και στη θέσπιση εφάπαξ, ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης σε οικονομικά αδύναμους σπουδαστές των ΑΕΝ, οι οποίοι σπουδάζουν εκτός του τόπου κατοικίας τους, χωρίς να έχουν ούτε τη δυνατότητα δωρεάν σίτισης.

Στην υγειονομική κρίση βγήκαμε νικητές. Τώρα, η οφειλόμενη στην πανδημία οικονομική κρίση μας κηρύσσει εθνικά τον πόλεμο. Απαιτείται ομοψυχία, ευρεία κοινωνική σύμπραξη και λήψη έγκαιρων και ιστορικών αποφάσεων για όλους τους ασφαλισμένους μας

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top