Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

20.000 και πλέον πολίτες κάλυψε η κοινωνική ομπρέλα του Δήμου Ιλίου το 2011 στην απαρχή της κρίσης

Αφίσα κοινωνικής υπηρεσίας

Το 2011 η ελληνική κοινωνία άρχισε να βιώνει με εντεινόμενο ρυθμό, τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης υπόστασης.

Οι μειώσεις μισθών, η απώλεια της εργασίας, οι περικοπές των πολυετών κοινωνικών κεκτημένων δικαιωμάτων, η απουσία της κεντρικής διοίκησης από το πλευρό των πολιτών σε συνδυασμό με τη μεταφορά πρόσθετων αρμοδιοτήτων χωρίς τους αντίστοιχους πόρους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και η προσωπική, οικογενειακή και συλλογική ανασφάλεια, αποτέλεσαν και αποτελούν το πρόσφορο έδαφος, για την εμφάνιση προβλημάτων με οικονομικό, πνευματικό, ηθικό και ψυχολογικό κόστος. Μεγάλος αριθμός συνανθρώπων μας, που συνεχώς αυξάνεται, με προβλήματα διαβίωσης, προβλήματα στις σχέσεις, δυσλειτουργικό χειρισμό καταστάσεων και συναισθημάτων, άλλοι ευάλωτοι σε εξαρτήσεις, άστεγοι, αλλά και άνθρωποι με αυξημένες τις ανάγκες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης, προσήλθαν στην υπηρεσία μας, αναζητώντας τόσο υλική όσο και συναισθηματική και ψυχολογική υποστήριξη.

 

Μέσα σε αυτό το δυσμενές κλίμα και με το δεδομένο της συρρίκνωσης των κρατικών δομών πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας, ο Δήμος μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας ανέπτυξε τις ήδη υπάρχουσες δομές και παράλληλα δημιούργησε νέες, καθώς και ανέπτυξε περαιτέρω δράσεις, συνεργασίες και προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης προκειμένου να ανταποκριθεί σε όσους δημότες και κατοίκους του Δήμου βρίσκονται σε ανάγκη.

To 2011 εξυπηρετήθηκαν 454 άτομα, από την Κοινωνική Υπηρεσία .

Η αναφορά αυτή δεν περιλαμβάνει όλα τα ποσοτικά μεγέθη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τους εθελοντές συνεργάτες, δεδομένου μεγάλου αριθμού πολιτών ο οποίος δεν καταγράφεται (δόθηκαν άμεσα συμβουλές, πληροφορίες και κατευθύνσεις για ιδρύματα, για άλλους προνοιακούς φορείς, για θέματα ανεύρεσης εργασίας, ασφαλιστικά θέματα κ.α.)

Εκείνο που χρήζει ιδιαίτερης μνείας, είναι ότι για πρώτη φορά υπήρχε κεντρικός συντονισμός όλων των φορέων κοινωνικής μέριμνας (Εκκλησία, ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ κ.α.) που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας, ώστε να μην επικαλύπτονται οι παροχές σε είδος και υπηρεσίες.

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, με όλο το εξειδικευμένο προσωπικό της, στέκεται πάντα στο πλευρό όλων των δημοτών και κατοίκων του Δήμου (παιδιών, εφήβων και ενηλίκων), ανιχνεύοντας και προσεγγίζοντας τις ανάγκες τους και παρέχει υπηρεσίες στη βάση της αρχής της διακριτικότητας και του σεβασμού των προσωπικών δεδομένων.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής και Υγείας
Τμήμα Στήριξης Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

1η Μονάδα Ζίτσης και Καλπακίου περιοχή Αγ. Νικολάου

2η Μονάδα Γρηγορίου Ε΄ 25 περιοχή Άγιου Φανουρίου

Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Σίτιση απόρων

Αιμοδοσίες

Έρανοι

Ημερίδες

Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Σχολές Γονέων

Πρόγραμμα Πρόληψης & Διάγνωσης Διαταραχών μνήμης σε άτομα Γ΄ και Δ΄ ηλικίας.

Δομές:

 • Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο
 • Κέντρο ΑΜΕΑ
 • Κέντρο Κοινωνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Παιδιών & Εφήβων
 • Συμβουλευτικό Κέντρο ΚΕΘΕΑ

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Α. Στο κτίριο (Μισθωμένο) επί της οδού Νέστορος 101 στεγάζονται:

1ος όροφος:
Γραφείο όπου εδρεύει το Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
Αίθουσα όπου έχει εγκατασταθεί η Κοινωνική Τράπεζα Τροφίμων και Ειδών Πρώτης Ανάγκης

2ος όροφος:
Κεντρικό γραφείο υποδοχής της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Μία Διοικητικός και δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί)
Γραφείο Αντιδημάρχου
Δύο (2) γραφεία Ψυχολόγων
Ένα (1) Γραφείο Κοινωνικού Λειτουργού
Ένα (1) γραφείο πραγματοποίησης συναντήσεων Κοινωνικών Λειτουργών.

Ένα σημαντικό πρόβλημα που υφίσταται και δεν έχει αντιμετωπισθεί, είναι η έλλειψη ηχομόνωσης των τριών (3) γραφείων όπου πραγματοποιούνται οι ατομικές συνεδρίες των ψυχολόγων και των Κοινωνικών Λειτουργών, γεγονός που δυσχεραίνει τη διασφάλιση του απορρήτου των συναντήσεων καθώς και τη ψυχική ηρεμία και συγκέντρωση των εξυπηρετούμενων.

Β Δημοτικά Ιατρεία
-1η Μονάδα Δημοτικών Ιατρείων (περιοχή Αγ.Νικολάου)ιδιόκτητο κτίριο
-2η Μονάδα Δημοτικών Ιατρείων (περιοχή Αγ. Φανουρίου) μισθωμένο κτίριο

Γ. Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο (Κάλχου και Αίαντος): Μισθωμένο κτίριο

Δ. Κέντρο ΑμεΑ (Ιου 11 και Πολυτέκων): Μισθωμένο κτίριο

Ε. Κέντρο Κοινωνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Παιδιών & Εφήβων (Αγίας Ελένης Παλατιανή) : Ιδιόκτητο κτίριο

ΣΤ. Συμβουλευτικό Κέντρο ΚΕΘΕΑ (Αθηνάς 47): Μισθωμένο κτίριο

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α. Μόνιμο Προσωπικό
Δύο (2) Ψυχολόγοι, κατηγορίας ΠΕ,
Μία (1) υπάλληλος ΠΕ1 Διοικητικού
Ένας (1) υπάλληλος ΔΕ Διοικητικού
Ένας (1) Κοινωνικός Λειτουργός κατηγορίας ΤΕ
Όλοι οι ανωτέρω υπάλληλοι εργάζονται στην κεντρική υπηρεσία.

Β. Αορίστου Χρόνου
· Δύο (2) Κοινωνικοί Λειτουργοί, κατηγορίας ΤΕ,
Τέσσερις (4) νοσηλεύτριες, κατηγορίας ΔΕ, εκ των οποίων οι τρεις παρέχουν υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας στα πλαίσια λειτουργίας του Προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ και η μία παρέχει υπηρεσίες στην 1η Μονάδα των Δημοτικών Ιατρείων (περιοχή Αγ. Νικολάου)
· Τέσσερις (4) Οικογενειακοί Βοηθοί, κατηγορίας ΥΕ οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες οικογενειακής φροντίδας στα πλαίσια λειτουργίας του Προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Ένας (1) γιατρός ΠΕ με ειδικότητα Καρδιολόγου, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες στα πλαίσια λειτουργίας του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, των ΚΑΠΗ του Δήμου, των Δημοτικών Ιατρείων και οπουδήποτε αλλού υφίσταται ανάγκη παροχής ιατρικής βοήθειας, με Βάση Δράσης το Α΄ και Γ΄ ΚΑΠΗ και τη 2η Μονάδα Δημοτικών Ιατρείων
· Μία (1) νοσηλεύτρια κατηγορίας ΤΕ, η οποία παρέχει υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας, στα πλαίσια λειτουργίας των Προγραμμάτων ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, των ΚΑΠΗ και έχει την επιμέλεια λειτουργίας των Δημοτικών Ιατρείων, με Βάση Δράσης το Α΄ ΚΑΠΗ και τα Δημοτικά Ιατρεία.

Γ. Άλλο Προσωπικό
Δύο (2) Κοιν. Λειτουργοί κατηγορίας ΤΕ με Σύμβαση Έργου από 1/10/2010 έως 31/8/2011
Μία (1) Νοσηλεύτρια κατηγορίας ΔΕ με Σύμβαση Έργου από 1/10/2010 έως 31/8/2011
Μία (1) Οικογενειακή Βοηθός κατηγορίας ΥΕ με Σύμβαση Έργου από 1/10/2010 έως 31/8/2011
Οι ανωτέρω υποστήριζαν το Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
· Μία (1) Νοσηλεύτρια κατηγορίας ΤΕ με Σύμβαση Έργου από 1/10/2010 έως 31/8/2011, εργαζόμενη στη 2η Μονάδα των Δημοτικών Ιατρείων (Γρηγορίου Ε΄ 25, Αγ. Φανούριος)
· Μία (1) υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ κλάδου Τοπικής Αυτοδιοίκησης , η οποία εργάστηκε στα πλαίσια του προγράμματος stage της οποίας η σύμβασή έληξε στις 13/9/2010. Παραμένει στην υπηρεσία με δικαστική εντολή
· Μία (1) σπουδάστρια του Τμήματος Εποπτών Δημόσιας Υγείας που πραγματοποιεί την πρακτική άσκησή της από4/10/2011 –3/4/2011
· Μία (1) Νοσηλεύτρια κατηγορίας ΤΕ με Σύμβαση Έργου από 30/12/2011 έως 29/12/2012 εργαζόμενη στη 2η Μονάδα των Δημοτικών Ιατρείων (Γρηγορίου Ε΄ 25, Αγ. Φανούριος)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1.Διοικητικοί Yυπάλληλοι
· Διεκπεραίωση αλληλογραφίας της Υπηρεσίας(ταξινόμηση –αρχειοθέτηση)
· Δημιουργία αρχείου –Διαφύλαξη- Διασφάλιση
· Συνεργασία με το Τμήμα Προσωπικού, με το Τμήμα Μισθοδοσίας, Προμηθειών για θέματα που αφορούν το προσωπικό (Άδειες, ασθένειες, μισθοδοσία, χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας, ιατρικές εξετάσεις κ.α)
· Διοργάνωση εκδηλώσεων – ημερίδων – αιμοδοσιών- εράνων σε συνεργασία με υπαλλήλους της υπηρεσίας
· Επιμέλεια για την προμήθεια κάθε είδους υλικών και ειδών απαραίτητων για τη λειτουργία όλων των δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας.(Εκπόνηση μελετών, σύνταξη διακηρύξεων, συνεργασία με προμηθευτές για την παραλαβή των ειδών και την παράδοσή τους στις οικείες δομές)
· Σύνταξη εισηγήσεων προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο
· Σύνταξη απολογισμού – προϋπολογισμού της Δ/νσης
· Παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Π/σμού της Υπηρεσίας
· Επιμέλεια για τον εφοδιασμό των δομών των απαραίτητων για τη λειτουργία τους σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών
· Υλοποίηση Θερινού Προγράμματος Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
· Καταγραφή αιτημάτων πολιτών για συνεργασία με την Κ.Υ.
· Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου περιστατικών
Μηχανοργάνωση Δομών Υπηρεσίας
Υποστήριξη προγραμμάτων Διαύγειας και Διά Βίου Μάθησης
Υπεύθυνη για θέματα Παιδείας- Προσωπικού καθαριότητας σχολικών Μονάδων

2. Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι
Κάθε δημότης έχει τη δυνατότητα να προσέλθει στην υπηρεσία και να ζητήσει βοήθεια για την αντιμετώπιση προσωπικών, οικογενειακών και κοινωνικών βιοτικών προβλημάτων του.
Τα στελέχη της Υπηρεσίας, Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί, προσφέρουν εξειδικευμένη ενημέρωση και υποστήριξη με στόχο την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη της ψυχικής υγείας των παιδιών, εφήβων και ενηλίκων του Δήμου Ιλίου με:

 • προγραμματισμένα ραντεβού στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας
 • με κατ΄ οίκον επισκέψεις των Κοινωνικών Λειτουργών,
 • με πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης διαταραχών μνήμης και διάθεσης σε ηλικιωμένους και ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης αυτών
 • με συνεργασίες με άλλους εξειδικευμένους φορείς (π.χ. ορφανοτροφείο «Aγ.Tριάς», «Χαμόγελο του Παιδιού», ΕΚΚΑ, ΚΕΘΕΑ, ΕΔΡΑ, Α’ Ψυχιατρική Κλινική του Αιγινητείου Νοσοκομείου, το Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο Πειραιά κλπ.) ή σε συνεργασία με εξειδικευμένο προσωπικό (Εθελοντές ιατροί κ.α.).

Πάντα τηρουμένου του απορρήτου και με σεβασμό στην προσωπικότητα των ωφελούμενων.
Μετά την υποβολή του αιτήματός του και την πρώτη αξιολόγηση του περιστατικού από την διεπιστημονική ομάδα της Υπηρεσίας, αποφασίζεται η ανάληψη και η παρακολούθησή του από Κοινωνικό Λειτουργό ή Ψυχολόγο.
Με την πρώτη διερευνητική επαφή για τη λήψη του ατομικού ιστορικού, εκτιμάται κατά πόσο μπορεί να αναληφθεί η παροχή υποστηρικτικής βοήθειας από Κοινωνικό Λειτουργό ή Ψυχολόγο ή θα πρέπει να παραπεμφθεί σε άλλη υπηρεσία για την παροχή πιο εξειδικευμένης βοήθειας (Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής, Νοσηλευτικά Ιδρύματα κ.α.)
Ο χρόνος παρακολούθησης του περιστατικού, καθώς και η συχνότητα των συνεδριών που χρειάζονται εξαρτάται από το αίτημα, τη δεκτικότητα του εξυπηρετούμενου να συνεργαστεί και να συμμετάσχει στις συνεδρίες και τις δυνατότητες της Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα κατά το έτος 2011 προσήλθαν στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου 454 περιστατικά (άτομα /οικογένειες), εκ των οποίων 173 συμβουλεύτηκαν Ψυχολόγο, 146 είχαν συνεργασία με Κοινωνικό Λειτουργό, 21 εισαγγελικές παραγγελίες για διερεύνηση συνθηκών διαβίωσης, 67 για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», 18 αιτήθηκαν κατ’ οίκον αιμοληψία ως μη αυτοεξυπηρετούμενοι και 29 περιστατικά με τα οποία ασχολήθηκαν περισσότερες από μία ειδικότητες.

Επίσης συνεχίσθηκε η παρακολούθηση 82 περιστατικών έτους 2010 (52 περιστατικά των Κοινωνικών Λειτουργών και 30 των Ψυχολόγων).
Επιπρόσθετα μεγάλος αριθμός δημοτών, ο οποίος δεν καταγράφηκε λόγω ειδικών συνθηκών (τηλεφωνική επικοινωνία κ.α.) ή λόγω ιδιαιτεροτήτων των ιδίων, απευθύνονταν στην υπηρεσία και τους δόθηκαν άμεσα, πληροφορίες, κατευθύνσεις, ενημέρωση για ιδρύματα, για άλλους προνοιακούς φορείς, για θέματα ανεύρεσης εργασίας, ασφαλιστικά θέματα κ.α.

Κοινωνικοί Λειτουργοί

Προσήλθαν 167 άτομα – οικογένειες (αιτήματα πολιτών και εισαγγελικές εντολές)
· Αιτήματα πολιτών
Για τα 107 περιστατικά που προσέγγισαν την υπηρεσία μας πραγματοποιήθηκαν περισσότερες των τριών συνεδριών. Η συχνότητα επαφής με τα περιστατικά ποικίλει καθώς εκτιμάται η σοβαρότητα της κατάστασης, η δεκτικότητα του ωφελουμένου στην παρέμβαση της κοινωνικής υπηρεσίας και η συνεργασία με άλλες υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους (π.χ. νοσοκομείο, δ/νση πρόνοιας κλπ).

· Εκτέλεση Εισαγγελικών Εντολών
Λάβαμε ή συνεχίσαμε 21 εισαγγελικές εντολές που αφορούσαν τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας για την διαπίστωση των συνθηκών διαβίωσης:
– ανηλίκων που διαβιούν με τους γονείς ή συγγενείς τους
– ατόμων (αστέγων ή ατόμων με ψυχιατρικά προβλήματα) που ζητήσαμε τη παρέμβαση του εισαγγελέα για την εισαγωγή τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα
– ατόμων που ζούσαν σε ανθυγιεινές εστίες διαβίωσης (κατόπιν εντολής της Διεύθυνσης Υγιεινής της Νομαρχίας )
Για τις εισαγγελικές εντολές πραγματοποιήθηκε σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός (αναλογικά) επισκέψεων – συνεδριών για την συνολική εκτίμηση της κατάστασης, την ανίχνευση άλλων προβλημάτων που υπήρχαν στην οικογένεια, την επαφή με τον λοιπό κοινωνικό περίγυρο κ.α..
Λόγω της φύσεως των προβλημάτων που περιγράφονται στις εισαγγελικές εντολές βρίσκονται πάντα σε άμεση προτεραιότητα.

· Αντιμετώπιση Αστέγων
Εντοπίστηκαν στο δήμο μας 9 περιστατικά αστέγων και αντιμετωπίστηκαν άμεσα με στόχο την εξασφάλιση θέσης σε ξενώνες προσωρινής φιλοξενίας αστέγων ή την παραπομπή τους για ψυχιατρική εξέταση όπου υπήρχαν ενδείξεις ψυχικής νόσου. Επιπλέον, δύο από αυτά εντάχθηκαν στο πρόγραμμα σίτισης του δήμου.
Σημειώνουμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων αυτών είναι τέτοια που παρά την εξασφάλιση αξιοπρεπέστερων συνθηκών διαβίωσης και στέγης, δε μετακινούνται από την περιοχή εντός του Δήμου στην οποία έχουν επιλέξει να βρίσκονται, παρά τις όποιες προσπάθειες της διεπιστημονικής ομάδας της υπηρεσίας μας.

Ψυχολόγοι
Προσήλθαν 173 παιδιά και ενήλικες. Τα αιτήματα για ψυχολόγο προέρχονταν από όλες τις ηλικιακές ομάδες και αφορούσαν ποικίλα προβλήματα.

· Παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας:
Γίνεται πρώτη επαφή με τους γονείς όπου λαμβάνεται πλήρες ιστορικό του παιδιού και της οικογένειας και μετά εφόσον κρίνεται αναγκαίο προσέρχεται και το παιδί, όπου γίνεται το διαγνωστικό μέρος (συνέντευξη, χορήγηση σταθμισμένων δοκιμασιών). Συνήθως πρόκειται για προβλήματα συμπεριφοράς στο σπίτι ή στο σχολείο, επιθετικότητα, άγχος, φοβίες, χαμηλή σχολική επίδοση, μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές λόγου κ.α. Όπου κρίνεται απαραίτητο και υπάρχει και η συγκατάθεση των γονέων, γίνεται επαφή και με το σχολείο.

· Ενήλικες
Γίνεται η πρώτη επαφή όπου λαμβάνεται πλήρες ατομικό και οικογενειακό ιστορικό. Τα αιτήματα αφορούν συνήθως προσωπικές δυσκολίες (διαχείριση σχέσεων, εργασιακά, οικονομικά προβλήματα, απώλεια – θάνατος), οικογενειακά θέματα (περιπτώσεις κακοποίησης) και ψυχοπαθολογία ενηλίκων με μεγαλύτερη συχνότητα το άγχος, τις φοβίες, την κατάθλιψη.

Σε ειδικές περιπτώσεις όπως αναπτυξιακά προβλήματα, ψυχώσεις, προβλήματα λόγου, μαθησιακές δυσκολίες ζητείται και η αξιολόγηση άλλου ειδικού (ψυχιάτρου, παιδοψυχιάτρου, λογοθεραπευτή, ειδικού παιδαγωγού), με σκοπό την ολοκληρωμένη διάγνωση του εξυπηρετούμενου.

Σε επόμενο στάδιο οι ψυχολόγοι αναλαμβάνουν τα περιστατικά αυτά τα οποία και υποστηρίζονται ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης, τις ανάγκες και τη δεκτικότητα τους και ορίζεται από κοινού εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο. Σε μερικές περιπτώσεις, όπου κρίνεται απαραίτητο, υπάρχει συνεργασία με τον κοινωνικό λειτουργό.

· Όσον αφορά ευπαθείς κοινωνικές ομάδες π.χ. άτομα με αναπηρίες, κακοποιημένες γυναίκες, χρήστες ουσιών, παρέχεται ενημέρωση και στήριξη αυτών, μέσα από επαφές με εξειδικευμένες δομές και υπηρεσίες (ειδικά σχολεία, ξενώνες, κέντρα ισότητας, θεραπευτικά προγράμματα για χρήστες, γραφεία ανέργων κ.α.).

· Σχολεία
Υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία και συνεργασία με όλες τις σχολικές μονάδες, όλων των βαθμίδων του δήμου, για ενημερωτικές παρεμβάσεις και ομιλίες κατόπιν πρόσκλησης του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών ή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και την αντιμετώπιση όποιας ανάγκης, (π.χ. ενημέρωση για θέματα που αφορούν τους γονείς, θέματα που απασχολούν τους εφήβους κ.α.) ή οποιουδήποτε προβλήματος (π.χ. προβλήματα συμπεριφοράς, ενδοσχολική βία, διακοπή φοίτησης).
Οι ψυχολόγοι επισκέπτονται τη σχολική μονάδα και έρχονται σε επαφή με τον διευθυντή και τους δασκάλους, το οικογενειακό περιβάλλον και τον ίδιο το μαθητή. Σε επόμενη φάση οι περιπτώσεις αυτές έρχονται στην υπηρεσία και ανάλογα με το αίτημα, ορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο Δήμος μας και φέτος στη συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», όπου ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία και μοναχικά άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας που δε μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, υποστηρίζονται καθημερινά από κοινωνικό λειτουργό, οικογενειακούς βοηθούς και νοσηλευτές της Κοινωνικής μας Υπηρεσίας που φροντίζουν για την προσωπική τους υγεία και την υγιεινή του χώρου όπου κατοικούν, με στόχο τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης. Σήμερα 100 άτομα βρίσκονται υπό τη διαρκή μέριμνα του προσωπικού της Κοινωνικής Υπηρεσίας, με το 95% περίπου του ιδιαιτέρως υψηλού κόστους του προγράμματος να εξακολουθεί να καλύπτεται μόνο από ιδίους πόρους του Δήμου.

Στα περιστατικά παρασχέθηκαν:

 • Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη
 • Νοσηλευτική φροντίδα
 • Οικογενειακή Φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
 • Μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών
 • Συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες, νοσοκομεία
 • Συνεργασίες με υπηρεσίες και ασφαλιστικούς φορείς κλπ
 • Παροχή ιατρικών συμβουλών και υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής από τον καρδιολόγο του Δήμου όπου χρειάζεται.
 • Κατ’ οίκον αιμοληψίες από μια ΤΕ νοσηλεύτρια όπου χρειάζεται.

Οι παρεμβάσεις γίνονται με καθημερινή, εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη συχνότητα, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε εξυπηρετούμενου δημότη.

2.Στήριξη απόρων κατοίκων του Δήμου
· Η Κοινωνική Υπηρεσία συνέχισε και το 2011 κατά τις εορτές Πάσχα και Χριστουγέννων, τη χορήγηση διατακτικών σε απόρους για την αγορά τροφίμων, ανάλογα με την οικονομική και οικογενειακή τους κατάσταση.
Το Πάσχα διενεμήθησαν σε 124 άπορες οικογένειες/ άτομα (από τους 144 αιτούντες που εξετάστηκαν) διατακτικές των 120,00€ εκάστη, ενώ τα Χριστούγεννα λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχώς κλιμακούμενη οικονομική κρίση και τον αυξανόμενο αριθμό κατοίκων που προσέρχονταν στην υπηρεσία με προβλήματα καθημερινής διαβίωσης, αποφασίσθηκε η χορήγηση διατακτικών των 120,00€ σε 165 άπορες οικογένειες/ άτομα του Δήμου (σε σύνολο 217 αιτούντων που εξετάστηκαν).
Το Πάσχα του 2011 ο Δήμος μας διέθεσε συνολικά το ποσό των 14.880 ευρώ σε τρόφιμα υπέρ των απόρων συμπολιτών μας μέσω διατακτικών, ενώ τα Χριστούγεννα το ποσό αυξήθηκε -αναλογικά με τον αριθμό των αιτούντων και των δικαιούχων- και ανήλθε στα 19.800 ευρώ.
· Χορηγήθηκαν κατόπιν συνεργασίας σε 50 άπορα άτομα δέματα τροφίμων, από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, παραμονές Πρωτοχρονιάς.
· Το Δεκέμβριο του 2011, έγινε καθαρισμός της αίθουσας στον 1ο όροφο του κτιρίου Νέστορος 101, που παραχωρήθηκε στην Υπηρεσία από το ΝΠΔΔ ΔΗΚΕΠΑ (μετακόμισε το Τμήμα Αγγειοπλαστικής), για την έναρξη και λειτουργία της Κοινωνικής Τράπεζας Τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης και άρχισε ο εφοδιασμός της από δωρεές πολιτών και διάφορους φορείς της πόλης (Χαμόγελο Του Παιδιού, ΚΑΠΗ, σχολεία κλπ.).
· Έως το τέλος του 2011 χορηγήθηκαν 79 πακέτα τροφίμων (όχι ευπαθή προϊόντα), αντίστοιχα των ποσοτήτων σε είδη μπακαλικής που χορηγούνταν μέσω διατακτικών.
· Χορηγήθηκαν τρόφιμα και γλυκίσματα στο Ορφανοτροφείο «Αγία Τριάς»

3.Αιμοδοσίες
Συνεχίσθηκε η συνεργασία με το Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών και πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του έτους τρεις (3) μονοήμερες αιμοδοσίες για την ενίσχυση της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος, η οποία τίθεται ανά πάσα στιγμή στις ανάγκες των δημοτών, των αιμοδοτών μελών και των συγγενών τους.

Η υπηρεσία απέστειλε ταχυδρομικώς επιστολές και SMS προς όλους τους αιμοδότες για ενημέρωση των ημερομηνιών διεξαγωγής των αιμοδοσιών.
Επίσης μερίμνησε για την τοποθέτηση αεροπανώ, την προμήθεια αφισών και την παραλαβή ενημερωτικών φυλλαδίων από το συγκεκριμένο Νοσοκομείο και τη διανομή αυτών σε καταστήματα, φαρμακεία, σχολεία, συλλόγους, άλλες υπηρεσίες του Δήμου για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινότητας.
Παράλληλα για την διαχείριση έκτακτων περιστατικών ζήτησης αιμοπεταλίων, μερίμνησε για την ανάρτηση ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου και την αποστολή σχετικών SMS σε αιμοδότες της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος.
Σημειωτέον ότι η Υπηρεσία μας άρχισε την προσπάθεια για τη δημιουργία Μητρώου Δοτών Αιμοπεταλίων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2011 ήταν η πρώτη χρονιά που οι ανακοινώσεις για τις εθελοντικές αιμοδοσίες ξεκίνησαν να προωθούνται και μέσω των διαδικτυακών μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, blogs κλπ.).

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν:
-Πρώτη αιμοδοσία στις 22 /02/2011. Προσήλθαν συνολικά για να αιμοδοτήσουν 191 άτομα. Συγκεντρώθηκαν συνολικά φιάλες αίματος. 159
Νέοι αιμοδότες: 49
-Δεύτερη αιμοδοσία στις 18 /06/2011. Προσήλθαν συνολικά για να αιμοδοτήσουν 182 άτομα. Συγκεντρώθηκαν συνολικά φιάλες αίματος. 151
Νέοι αιμοδότες: 50
-Τρίτη αιμοδοσία στις 22 /10/2011. Προσήλθαν για να αιμοδοτήσουν συνολικά 177 άτομα. Συγκεντρώθηκαν συνολικά φιάλες αίματος.144.
Νέοι αιμοδότες:37

Το έτος 2011 εξυπηρετήθηκαν από την Τράπεζα αίματος :
186 άτομα αιτήθηκαν αίμα και χορηγήθηκαν 215 μονάδες αίματος

4. Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Για πρώτη φορά υλοποιήθηκε από την Κοινωνική Υπηρεσία το Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης,ύψους 45.000 ευρώ, εξυπηρετώντας περίπου 200 οικογένειες και παιδιά ηλικίας 5-12 ετών, με στόχο να βοηθήσει τους εργαζόμενους γονείς της πόλης μας, στην φύλαξη των παιδιών κατά την περίοδο των θερινών διακοπών των σχολείων και παράλληλα να προσφέρει ημερήσια δημιουργική απασχόληση, ψυχαγωγία και γνώσεις, μέσα από διάφορες ομαδικές δραστηριότητες σύγχρονης παιδαγωγικής βιωματικού χαρακτήρα στα παιδιά του Δήμου μας.

5. Ημερίδες – εκδηλώσεις
· Στις 13/4/2011 διοργανώθηκε ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας: πρόληψη και αντιμετώπιση» με ομιλητές τον Διευθυντή του Κυτταρολογικού Τμήματος του Αττικού Νοσοκομείου καθηγητή κ. Πέτρο Καρακίτσο και τον Μαιευτήρα Γυναικολόγο και εθελοντή ιατρό στα δημοτικά μας ιατρεία κ. Γεώργιο Λάμπο. Η μαζική προσέλευση στην εκδήλωση γυναικών ηλικίας 25-65 ετών και η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση και συστηματικότερη πρόληψη σε θέματα υγείας, ώθησαν την Κοινωνική μας Υπηρεσία στην προσπάθεια ένταξης των Δημοτικών Ιατρείων στο Εθνικό Σχέδιο δράσης κατά του καρκίνου που υλοποιεί το Υπουργείο Υγείας, το οποίο και επετεύχθη μέσω της συστηματοποίησης της συνεργασίας του Δήμου μας με το Π.Γ.Ν. «Αττικόν».
Στις 2/6/2011 διοργανώθηκε ημερίδα με θέμα «Φαινόμενα παιδικής βίας στην οικογένεια και το σχολείο», όπου Εξειδικευμένοι επιστήμονες από το χώρο της Ψυχολογίας, της Ψυχιατρικής, της Εκπαίδευσης και της Κοινωνιολογίας, με πολυετή εμπειρία στα θέματα της παιδικής μέριμνας και προστασίας, ανέπτυξαν στις εισηγήσεις τους θέματα όπως η κακοποίηση και παραμέληση των παιδιών, η ενδοοικογενειακή βία, το φαινόμενο του εκφοβισμού μεταξύ παιδιών στο σχολείο, η οργάνωση δικτύων προστασίας, η άμεση παρέμβαση και η αντιμετώπιση περιστατικών κακοποιημένων παιδιών.
Ομιλητές: Γ. Νικολαΐδης, Ψυχίατρος, MA, MSc, PhD. Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού
Κ. Πετρουλάκη, Ψυχολόγος, PhD. Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας
Μαρία Τσάγκαρη-Καφαντάρη, Ειδική επιστήμονας – Ψυχολόγος. Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού
Κ. Χρηστάκης. Ειδικός Πάρεδρος (ε.τ.) Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Α. Μαμάη. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Σ. Αλεβίζος, Ψυχολόγος. Χαμόγελο του Παιδιού
· Τον Ιούλιο διοργανώθηκε φιλανθρωπική αθλητική εκδήλωση, αγώνας καλαθοσφαίρισης μεταξύ των ομάδων της Ένωσης Ιλίου και του Πανελληνίου Συλλόγου Παλαιμάχων Καλαθοσφαιριστών και τα έσοδα προσφέρθηκαν στον Εθελοντικό Οργανισμό «Χαμόγελο του Παιδιού», στο πλαίσιο συνεργασίας του Δήμου με τον Οργανισμό και της προσπάθειας να βοηθηθεί για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων που είχαν προκύψει.

6. Έρανοι
Έρανος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.
Η Κοινωνική Υπηρεσία, στηρίζοντας τον ετήσιο Πανελλήνιο Έρανο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, διοργάνωσε σε συνεργασία με την Ένωση Ιλίου, στις 5/10/11 φιλικό αγώνα καλαθοσφαίρισης μεταξύ του Περιστερίου και του Ικάρου Καλλιθέας, Ομάδων της Α1 κατηγορίας Ανδρών, του οποίου τα έσοδα διατέθηκαν στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Για πρώτη φορά δύο ομάδες της κορυφαίας αυτής αγωνιστικής κατηγορίας του Μπάσκετ στη χώρα μας έδωσαν επίσημο αγώνα στην πόλη μας.

7.Σχολές Γονέων – Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου μάθησης του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κατά το έτος 2011 οργανώθηκαν και λειτούργησαν δέκα (10) Ομάδες Συμβουλευτικής Γονέων.
Στον εκπαιδευτικό κύκλο συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν τον κύκλο 122 άτομα.

8. Συμμετοχή της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου στο Εθνικό Δίκτυο για την Πρόληψη της Κακοποίησης και Παραμέλησης του Παιδιού
Στα πλαίσια του προγράμματος BECAN (Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect), το οποίο υλοποιείται από το Κέντρο για τη Μελέτη και την Πρόληψη της Κακοποίησης και Παραμέλησης των Παιδιών, της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (εφεξής «ΙΥΠ») σε συνεργασία με Οργανισμούς-Εκπροσώπους εννιά Βαλκανικών χωρών και συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους συμμετέχοντες οργανισμούς, υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση με την υπηρεσία μας και το «ΙΥΠ».
Στόχος του προγράμματος αποτελεί ο προσδιορισμός των πραγματικών διαστάσεων και των χαρακτηριστικών του φαινομένου της κακοποίησης και παραμέλησης των παιδιών, το οποίο συνιστά σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας παγκοσμίως. Αυτός ο προσδιορισμός αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή στοχευμένων καλών πολιτικών και προληπτικών παρεμβάσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του φαινομένου της κακοποίησης-παραμέλησης των παιδιών.
Στα πλαίσια του προγράμματος BECAN συστήνεται επίσης, ένα άτυπο Εθνικό Δίκτυο φορέων και ειδικών για την Πρόληψη της Κακοποίησης και της Παραμέλησης των Παιδιών, για να λειτουργήσει ως ανοιχτή πλατφόρμα διάδοσης πληροφοριών, για την ανταλλαγή επαγγελματικών εμπειριών και τεχνογνωσίας σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης κακοποίησης και παραμέλησης, και σε θέματα προαγωγής ψυχικής υγείας και βελτίωσης της ποιότητας της ζωής των παιδιών.

9. Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας Ανίχνευσης διαταραχών μνήμης και κατάθλιψης
Αναφορικά με το πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Ανίχνευσης Διαταραχών Μνήμης και Κατάθλιψης στον Δήμο Ιλίου, για άτομα 55+ ετών που διαβιούν αυτόνομα στην κοινότητα, πραγματοποιήθηκε για 3ησυνεχή χρονιά στον Δήμο. Εξετάσθηκαν συνολικά 161 άτομα από τα οποία 99 ήταν επανεξετάσεις και 62 νέες εγγραφές. Η εξέταση από φέτος και στο εξής θα περιλαμβάνει και την ανίχνευση αγχωδών διαταραχών. Συνεχίζει η συνεργασία με την Α’ Ψυχιατρική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (καθηγητής κ. Αντώνης Πολίτης)και την Μονάδα Ψυχογηριατρικής Δρ. Νίκος Δέγλερης.
Πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν τις διαταραχές της διάθεσης και ανακοινώθηκαν ήδη στο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής 28/9/2012 ενώ επίκειται δημοσίευση σε διεθνούς κύρους επιστημονικό περιοδικό.

10. Εκπαίδευση σπουδαστών Τ.Ε.Ι.
Από 4/10/2011 – 3/4/12 πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση στην υπηρεσία μας: μία σπουδάστρια του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής ΤΕΙ Αθήνας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθηνών.

ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Δημοτικά Ιατρεία
Για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα Δημοτικά Ιατρεία, διατέθηκε το ποσόν των 9.000,00€ για την προμήθεια εξοπλισμού(Δύο σπιρόμετρα, εξεταστικές κλίνες, πιεσόμετρα, μηχανές μέτρησης χοληστερίνης κ.α) καθώς και το ποσό των 15.000,00€ για την αγορά φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού.

Δημότες που έχουν εξυπηρετηθεί ανά ειδικότητα:
1η Μονάδα
· Χειρουργός/Ογκολόγος : 87 άτομα
· Παιδοψυχίατρος: 152 άτομα
· Οφθαλμίατρος: 60 άτομα
· Ορθοπεδικός: 5 άτομα
· Παιδίατρος :5 παιδιά
· Οδοντίατρος: 40 άτομα
· Ψυχολόγος: 393 άτομα
· Νοσηλεία (μέτρηση πίεσης, σάκχαρο, χοληστερίνη, ενέσεις): 524 άτομα
· Ηλεκτροκαρδιογραφήματα:218 άτομα (Μέλη των ΚΑΠΗ και υπάλληλοι του Δήμου)
Σύνολο Εξυπηρετούμενων 1ης Μονάδας: 1.484 άτομα

2η Μονάδα
· Γυναικολόγος: 107 άτομα
· Χειρουργός/Ογκολόγος : 57 άτομα
· Παθολόγος : 51 άτομα
· Οφθαλμίατρος: 33 άτομα
· Ορθοπεδικός: 5 άτομα
· Καρδιολόγος: 6 άτομα
· Ψυχολόγος: 105 άτομα
· Νοσηλεία (μέτρηση πίεσης, σάκχαρο, Χοληστερίνη, ενέσεις): 437 άτομα

Σύνολο Εξυπηρετούμενων 2ης Μονάδας: 801 άτομα
Σύνολο Εξυπηρετούμενων από τα Δημοτικά Ιατρεία: 2.285 άτομα
Σύνολο Εθελοντών Ιατρών που παρείχαν τις υπηρεσίες τους: 25

Επιπλέον έχουν γίνει 26 αιμοληψίες κατ’οίκον σε Α.Μ.Ε.Α./ μοναχικά κλινήρη άτομα

Επιστημονικός Υπεύθυνος των 2 μονάδων των Δημοτικών Ιατρείων έχει οριστεί από το 1997 ο κ. Χρήστος Μπατσής Χειρούργος.

Προγράμματα Προληπτικής Ιατρικής
1. Πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού και του Τραχήλου
Συνεχίστηκε λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος, το πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου της πρόληψης του καρκίνου του μαστού και του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας μέχρι το Μάρτιο 2011, που υλοποιείτο από το Σεπτέμβριο του 2010 από την κινητή Μονάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας , το οποίο είχε εγκατασταθεί στην Πλατεία Αγίου Φανουρίου, παρέχοντας δωρεάν εξετάσεις (testPAP και μαστογραφία) σε γυναίκες ηλικίας 25-65 ετών.
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν:
· Test PAP: 1166
· Mαστογραφία : 1231

2. Πρόγραμμα διάγνωσης προβλημάτων αναπνευστικού συστήματος και της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας
Διεξήχθησαν φέτος για πρώτη φορά στο Δημαρχείο της πόλης όλο το Μάρτιο δωρεάν εξετάσεις Σπιρομέτρησης για τους καπνιστές κατοίκους του Ιλίου άνω των 40 ετών, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων του αναπνευστικού συστήματος και της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ), νόσος που μπορεί να αποβεί έως και θανατηφόρα. Πάνω από 600 άτομα εξετάστηκαν δωρεάν από την Κινητή Μονάδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας με την υποστήριξη ιατρών από το Π.Γ.Ν. «Αττικόν» καθώς και εθελοντών πνευμονολόγων του Δήμου μας και πλέον ο Δήμος Ιλίου θα εφαρμόζει το σχετικό πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου σε ετήσια βάση.

Πιο συγκεκριμένα, κατωτέρω παραθέτουμε τα στατιστικά στοιχεία των σπιρομετρήσεων ως εξής:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΧΑΠ ΠΟΥ ΔΙΕΓΝΩΣΤΗΚΑΝ
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011 94 άτομα 14
Τετάρτη 16 Μαρτίου 125 άτομα 29
Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011 πρωί 50 άτομα 16
Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011 απόγευμα 188 άτομα 45
Τρίτη 29 Μαρτίου 2011 36 άτομα 13
Τετάρτη 30 Μαρτίου 117 άτομα 28
ΣΥΝΟΛΟ 610 ΑΤΟΜΑ 145 ΑΤΟΜΑ

Το ποσοστό των περιστατικών ΧΑΠ, που διαγνώσθηκε στις σπιρομετρήσεις στο Δήμο μας, ανέρχεται περίπου σε 24% του συνόλου των σπιρομετρηθέντων δημοτών, αριθμός ο οποίος συμβαδίζει με το μέσο όρο διάγνωσης περιστατικών που προκύπτει από παρόμοιες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα και κυμαίνεται από 20-30%.

2. Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού και Εφήβου «Iλιαχτίδα»
Συνεχίζεται η λειτουργία του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου «Ηλιαχτίδα», το οποίο σε συνεργασία με την Μ.Κ.Ο. ΕΔΡΑ, προσφέρει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας, ειδικής αγωγής και μάθησης σε παιδιά και εφήβους.
Ειδικότερα προσφέρονται σε παιδιά και εφήβους προγράμματα Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Ειδική Αγωγή, Ψυχολογικής υποστήριξης και Συμβουλευτική Οικογένειας.

Για το 2011 το Κέντρο:
Δέχτηκε 224 νέες αιτήσεις.
Η διεπιστημονική ομάδα προέβη σε 319 αξιολογήσεις παιδιών.
120 παιδιά ξεκίνησαν συνεδρίες, ενώ 56 παιδιά ολοκλήρωσαν τα θεραπευτικά τους προγράμματα.
42 παιδιά παραπέμφθηκαν σε άλλες πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες / φορείς.
Συνολικά έλαβαν χώρα στο Κέντρο:
208 συνεδρίες με Κοινωνικό Λειτουργό.
1.904 συνεδρίες με Ψυχολόγο.
2.397 συνεδρίες με Ειδικό Παιδαγωγό.
2.557 συνεδρίες Εργοθεραπείας.
3.195 συνεδρίες Λογοθεραπείας.
Σύνολο Θεραπευτικών Παρεμβάσεων: 10.261

3. Κέντρο Ατόμων με Αναπηρία
Το Κέντρο ΑμεΑ του Δήμου Ιλίου στοχεύει στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία και τη σωστή, μεθοδευμένη και με σύγχρονα μέσα στήριξη και ενίσχυση της διαδικασίας κοινωνικής ένταξής τους, εστιάζοντας στην ανάπτυξη και την καλλιέργεια δεξιοτήτων που αφορούν τη σωματική, γνωστική και κοινωνική εξέλιξη, την κίνηση, την επικοινωνία, την ομαδικότητα και τη συμπεριφορά.
Επιμέρους στόχοι είναι η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, η ψυχαγωγία των ανθρώπων με προβλήματα κινητικά, ψυχικά αλλά και προβλήματα όρασης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στις οικογένειές τους.
Το Κέντρο Ατόμων με Αναπηρία δημιουργήθηκε από το Δήμο Ιλίου και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με τον μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «ΕΔΡΑ», τοΝομαρχιακό Αθλητικό Σωματείο ΑΜεΑ «Τυρταίος» και εθελοντικούς φορείς.
Τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν για το 2011 στο Κέντρο ΑμεΑ είναι τα παρακάτω:
Α) Μ.Κ.Ο. «Έδρα»
Κάθε Πέμπτη
1) 9:30 – 12:00: ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ομάδα Δημιουργικής Απασχόλησης
Εργοθεραπεύτρια: κα Κωνσταντίνα Μακρή
2) 18:00 – 20:30: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
· Ομάδα ανάγνωσης και συζήτησης
· Θέματα κοινωνικής πρόνοιας
Κοινωνική Λειτουργός: κα Άννα Μπιζύμη
Τα παραπάνω προγράμματα αφορούν όλες τις διαγνωστικές κατηγορίες ενήλικων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και περιλαμβάνουν δραστηριότητες σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ενδιαφερόμενων.
Β. Νομαρχιακό Αθλητικό Σωματείο ΑΜεΑ «Τυρταίος»
Τρίτη: 19:00 – 21:00: για άτομα με κινητικά και μη κινητικά προβλήματα
· Παραδοσιακοί χοροί
· Latin χοροί
Υπεύθυνη: κα Χριστίνα Μαυριανού
Τετάρτη: 17:30 – 19:30
· Μουσικές σκιές (Πιλοτικό πρόγραμμα για άτομα με νοητική υστέρηση ηλικίας 12-35 ετών)
Υπεύθυνες: κα Χριστίνα Μαυριανού – κα Ειρήνη Ζαχαρά
Παρασκευή: 18:00 – 20:00
· Boccia (Παραολυμπιακό άθλημα)
Υπεύθυνος: κ. Μιχάλης Νικόπουλος
Σάββατο: 11:00 – 13:00
· Boccia
Υπεύθυνος: κ. Μιχάλης Νικόπουλος
17:00 – 19:00
· Σύγχρονος χορός
Υπεύθυνη: κα Ειρήνη Ζαχαρά
Τα παραπάνω προγράμματα αφορούν όλες τις διαγνωστικές κατηγορίες ενήλικων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και περιλαμβάνουν δραστηριότητες, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ενδιαφερόμενων.

4. Κέντρο Κοινωνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Παιδιών
Το «Κέντρο Κοινωνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Παιδιών» που λειτουργεί ο Δήμος μας σε συνεργασία με τον εθελοντικό Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανταποκρίθηκε στο αίτημα για ενίσχυση σε είδος 200οικογενειών που προσήλθαν είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε μέσω παραπομπής από άλλους φορείς και υπηρεσίες. Από τις 200 οικογένειες οι 83 εξυπηρετούνταν από προηγούμενες χρονιές από το Κέντρο ενώ οι 117 προσήλθαν για πρώτη φορά το 2011.
Οι εξυπηρετούμενες οικογένειες είχαν από 1 έως 9 παιδιά.
Ο συνολικός αριθμός εξυπηρετούμενων παιδιών ήταν 528 παιδιά εκ των οποίων τα 315 ήταν παιδιά που δέχθηκαν τις υπηρεσίες του Οργανισμού για πρώτη φορά.
Από το σύνολο των οικογενειών ποσοστό 28% αφορούσε σε πολύτεκνες οικογένειες ενώ οι μονογονεϊκές οικογένειες αφορούσαν σε ποσοστό που φτάνει το 37% και οι οικογένειες όπου εργάζονται ένας ή και οι δύο γονείς αφορούσαν σε ποσοστό 35%
Επίσης για παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης απευθύνθηκαν στο Κέντρο συνολικά 135 άτομα. Τα 109 πραγματοποίησαν συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης ενώ 26 άτομα επικοινώνησαν και πραγματοποίησαν τηλεφωνική συμβουλευτική. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αιτημάτων συμβουλευτικής αφορούσε στην κατηγορία « Σχέσεις με συνομήλικους», ενώ το μικρότερο αφορούσε την ασφαλή χρήση στο διαδίκτυο.

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.Συνεργασία με το ΚΕ.Θ.Ε.Α.- ΕΞΕΛΙΞΗΣ του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
Υπεγράφη στις 10/1/2011 η Προγραμματική Σύμβαση για τη λειτουργία συμβουλευτικού σταθμού για ενεργούς χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών και τις οικογένειές τους, επί της οδού Αθηνάς 47.

2.Συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας(Ε.Ι.Ν.)
Μετά από αίτημα του Ε.Ι.Ν. παρέχονται ιατρικές υπηρεσίες προληπτικής και πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας από τους εθελοντές γιατρούς των Δημοτικών Ιατρείων, στους φιλοξενούμενους (νεαρές γυναίκες και παιδιά) στη Μαθητική Εστία του Ιδρύματος που βρίσκεται εντός του περιβαλλοντικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης».
Το Ε.Ι.Ν. υλοποιεί πρόγραμμα φιλοξενίας νεαρών γυναικών κάτω των 30 ετών, καθώς και άγαμων μητέρων με τα παιδιά τους, που έχουν ζητήσει πολιτικό άσυλο, το οποίο χρηματοδοτείται μέσω του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων.
Το Φεβρουάριο μετά από αίτημα της Κοιν. Υπηρεσίας της Μαθητικής Εστίας έγινε παρέμβαση με εισήγηση Ψυχολόγου και νοσηλεύτριας της Υπηρεσίας, στις φιλοξενούμενες με θέμα: «Προληπτική ιατρική και βασικές αρχές υγιεινής».

3.Συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
Το Φεβρουάριο είχαμε την Έναρξη της συνεργασίας της κοινωνικής υπηρεσίας με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, στα πλαίσια του προγράμματος BECAN – Μελέτη Επίπτωσης Κακοποίησης Παραμέλησης Παιδιού βάσει καταγεγραμμένων περιπτώσεων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επιδημιολογική έρευνα που διεξάγεται όσον αφορά την επίπτωση και τα χαρακτηριστικά της κακοποίησης και της παραμέλησης παιδιών στην περιοχή των Βαλκανίων με δείγμα μεγαλύτερο των 30,000 παιδιών και γονιών. Στόχος του προγράμματος αποτελεί ο προσδιορισμός των πραγματικών διαστάσεων και των χαρακτηριστικών του φαινομένου της κακοποίησης και παραμέλησης των παιδιών, το οποίο συνιστά σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας παγκοσμίως. Αυτός ο προσδιορισμός αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή στοχευμένων καλών πολιτικών και προληπτικών παρεμβάσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του φαινομένου της κακοποίησης-παραμέλησης των παιδιών.

4. Ένταξη της Κοινωνικής Υπηρεσίας στο Δίκτυο «ΟΡΕΣΤΗΣ» του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και Εγκληματικότητας των Ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.) με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και εγκληματικότητας των ανηλίκων

5. Συνεργασία της Κοινωνικής Υπηρεσίας μέσω των Δημοτικών Ιατρείων, με το εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», στο πλαίσιο του Προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας για γυναίκες ηλικίας 25 –65 ετών με τη δοκιμασία του test PAP,κάθε τρία χρόνια, το οποίο έχει σχεδιάσει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,.

6. Συνεργασία με το Ιατροκοινωνικό Κέντρο Ιλίου.
Από τον Μάιο ενισχύθηκε η συνεργασία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου με το Ιατροκοινωνικό Κέντρο Ιλίου- ΙΑΚ (πρώην ΠΙΚΠΑ), και βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα δωρεάν εμβολιαστικής κάλυψης ανασφάλιστων και απόρων παιδιών, Ρομά, παιδιών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ ή πολιτικών προσφύγων με ή χωρίς τη ροζ κάρτα, ηλικίας έως 14ων ετών, που κατοικούν σε όλη τη Δυτική Αθήνα. Για τις ως άνω κατηγορίες παιδιών και κατόπιν συνεννόησης με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, χορηγούνται πλέον ετησίως και τα απαραίτητα ατομικά δελτία υγείας για την εγγραφή και φοίτηση τους στο Νηπιαγωγείο και στις Α’ Γ’ και Ε’ τάξεις του Δημοτικού.
Ο πληθυσμός που ωφελήθηκε από τα προγράμματα που υλοποιεί το ΙΑΚ ανά Ιατρείο κατά το έτος 2011είναι:ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
Παιδιατρικό 3937
Γυναικολογικό 1680
Οδοντιατρικό 2752
Γενικό σύνολο 8369

Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκαν:
Έξι (6) επισκέψεις στα σχολεία του Δήμου από παιδιατρικό κλιμάκιο για την πραγματοποίηση Mantoyx, BCG και έλεγχο βιβλιαρίων υγείας και 26 επισκέψεις για οδοντοστοματολογικό έλεγχο.

7. Συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Παροχή υπηρεσιών των Δημοτικών Ιατρείων(ιατρικές εξετάσεις, εμβολιασμοί, προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα κ.α), στους φιλοξενούμενους στη Μονάδα του Κέντρου – Ξενώνας Ιλίου (Λ. Δημοκρατίας 65Α)

8.Συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως
Παρακολουθώντας καθημερινά όλο και περισσότερους συνανθρώπους μας να διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας εξαιτίας της σημερινής κατάστασης, η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως και το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ. Αθηναγόρα, προχώρησαν στη σύσταση Επιτροπής Επισιτιστικής Υποστήριξης απόρων δημοτών υπό τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Βαγγέλη Αυγουλά, αποτελούμενη από τους ιερείς των φιλόπτωχων ταμείων των ενοριών του Ιλίου και τους Δημοτικούς Συμβούλους Δ. Αποστολόπουλο και Ε. Γρετσίστα.
Η Επιτροπή σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία εκπόνησε σχέδιο στήριξης από το Δήμο, του προγράμματος συσσιτίων και διανομής τροφίμων σε απόρους από τους ιερούς ναούς του Ιλίου και ο Δήμος μας διέθεσε γι’ αυτό το σκοπό φέτος επιπλέον 20.000 ευρώ τα οποία διατέθηκαν σε αγορά βασικών ειδών διατροφής και διατέθηκαν αναλογικά υπό τον συντονισμό του κ. Αντιδημάρχου και του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη στους ναούς της περιοχής.

9.Συμμετοχή της Υπηρεσίας στο Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και της Εγκληματικότητας των Ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.)

10.Συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, στο κατασκηνωτικό του πρόγραμμα στις εγκαταστάσεις του Αγ. Ανδρέα, με τη συμμετοχή 50 παιδιών του Δήμου μας, ηλικίας 6 –12 ετών , σε αυτό.

11. Συνεργασία με το Διαδημοτικό Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων «ΦΑΕΘΩΝ»
Συνεχίζεται η συμμετοχή του Δήμου και η συνεργασία της κοινωνικής Υπηρεσίας με το Διαδημοτικό Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων «Φαέθων».

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΦΑΕΘΩΝ» ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ:

1. Έναρξη Ομάδας Γονέων στο Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» στις 19 Ιανουαρίου 2011 η οποία αποτελείτο από 18 άτομα.
2. Δίωρο Βιωματικό Εργαστήρι στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου στις 21 Ιανουαρίου 2011 το οποίο αποτελείτο από 40 παιδιά.
3. Έναρξη Ομάδας Εφήβων στο Ορφανοτροφείο Ιλίου στις 22 Ιανουαρίου 2011 η οποία αποτελείτο από 20 παιδιά.
4. Δίωρο Βιωματικό Εργαστήρι στο Πειραματικό Λύκειο Ιλίου στις 28 Ιανουαρίου 2011 το οποίο αποτελείτο από 60 παιδιά.
5. Δίωρο Βιωματικό Εργαστήρι στο 5ο Γυμνάσιο Ιλίου στις 4 Φεβρουαρίου 2011 το οποίο αποτελείτο από 40 παιδιά.
6. Δίωρο Βιωματικό Εργαστήρι στο 5ο Γυμνάσιο Ιλίου στις 11 Φεβρουαρίου 2011 το οποίο αποτελείτο από 40 παιδιά.
7. Σεμινάριο Εκπαιδευτικών «Σχολικός Εκφοβισμός – Πρόληψη και Αντιμετώπιση» στο Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» στις 21 Φεβρουαρίου 2011 το οποίο αποτελείτο από 20 άτομα.
8. Δίωρο Βιωματικό Εργαστήρι στο 2ο Γενικό Λύκειο Ιλίου στις 28 Μαρτίου 2011 το οποίο αποτελείτο από 80 παιδιά.
9. Σεμινάριο Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας «Στηρίζομαι στα πόδια μου» στο Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» στις 7, 8 & 9 Απριλίου 2011 το οποίο αποτελείτο από 20 άτομα.
10. Δίωρο Βιωματικό Εργαστήρι στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου στις 12 Απριλίου 2011 το οποίο αποτελείτο από 80 παιδιά.
11. Δίωρο Βιωματικό Εργαστήρι στο 24ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου στις 15 Απριλίου 2011 το οποίο αποτελείτο από 89 παιδιά.
12. Δίωρο Βιωματικό Εργαστήρι στο Μουσικό Γυμνάσιο Ιλίου στις 9 Μαΐου 2011 το οποίο αποτελείτο από 40 παιδιά.
13. Δίωρο Βιωματικό Εργαστήρι στο Μουσικό Γυμνάσιο Ιλίου στις 10 Μαΐου 2011 το οποίο αποτελείτο από 40 παιδιά.
14. Σεμινάριο Εκπαιδευτικών «Ερευνώντας στάσεις και αξίες στην τάξη» στο Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» στις 13 Μαΐου 2011 το οποίο αποτελείτο από 20 άτομα.
15. Σεμινάριο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας «Δεξιότητες για παιδιά δημοτικού» στο Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» στις 16, 17 & 18 Μαΐου 2011 το οποίο αποτελείτο από 20 άτομα.
16. Συμμετοχή Κέντρου Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Ιλίου – «ΙΛΙΑ», στις 3, 4 & 5 Ιουνίου.
17. Δίωρο Βιωματικό Εργαστήρι στο 7ο Γενικό Λύκειο Ιλίου στις 23 Ιουνίου 2011 το οποίο αποτελείτο από 50 παιδιά.
18. Σεμινάριο Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας «Στηρίζομαι στα πόδια μου» στο Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» στις 10, 11, 12 & 13 Νοεμβρίου 2011 το οποίο αποτελείτο από 18 άτομα.
19. Δίωρο Βιωματικό Εργαστήρι στο Μουσικό Λύκειο Ιλίου στις 29 Νοεμβρίου 2011 το οποίο αποτελείτο από 50 παιδιά.
20. Δίωρο Βιωματικό Εργαστήρι στο Μουσικό Λύκειο Ιλίου στις 2 Δεκεμβρίου 2011 το οποίο αποτελείτο από 50 παιδιά.
21. Δίωρο Βιωματικό Εργαστήρι στο Μουσικό Λύκειο Ιλίου στις 5 Δεκεμβρίου 2011 το οποίο αποτελείτο από 50 παιδιά.

ΣΥΝΟΛΟ
Γονείς: 18
Εκπαιδευτικοί: 98
Παιδιά: 209
Έφηβοι: 520

Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό, Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους και Κοινωνική Λειτουργό και λειτουργεί καθημερινά 08:30-14:30 και Δευτέρα και Τετάρτη 18:00-21:00, για οποιαδήποτε ενημέρωση, πληροφορία ατομικά ραντεβού ή ομαδικές συναντήσεις.
Οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ προς όλους.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ιλίου
Διεύθυνση: Νέστορος 101, 131 22 Ίλιον (2ος όροφος)
Τηλέφωνα: 213 2030 015-019
Fax: 210 2696 898
E-mail: koinoniki@ilion.gr
Site: www.ilion.gr

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top