Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πάνω από 2 χιλιάδες άτομα στηρίχτηκαν από δράσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου το 2012

esu-dimarxos-mitropoulos-koutsandreas

Το έργο μας χρόνια τώρα στηρίζεται στην αρχή της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, με υψηλό αίσθημα κοινωνικής προσφοράς, σεβόμενοι το δημόσιο χρήμα. Λειτουργούμε πάντα έχοντας ως επίκεντρο τον άνθρωπο και τοποθετούμε πρώτα και πάνω από όλα, το συμφέρον της πόλης και των κατοίκων της.

Οι οικονομικές εξελίξεις στη χώρα μας διαμόρφωσαν μια πραγματικότητα που δυστυχώς χαρακτηρίζεται από όξυνση των κοινωνικών προβλημάτων.

Η κοινωνική αυτή όψη της οικονομικής κρίσης αποτυπώθηκε όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υγείας κυρίως στην απώλεια της εργασίας στην αύξηση της φτώχειας στη διεύρυνση και την αλλαγή του προφίλ των εξυπηρετούμενων και της φύσης των αιτημάτων.

Η αύξηση η ένταση και ο χαρακτήρας των προβλημάτων οδήγησαν το Δήμο μας στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων στοχευμένων δράσεων προστασίας σε συνεργασίες με άλλους φορείς για την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης παράλληλα δε στην ενίσχυση και την εντατικοποίηση των ήδη υπαρχουσών προκειμένου να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Δήμου.

Ειδικότερα κατά τη διάρκεια του έτους 2012 παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση της προσέλευσης πολιτών στην Κοινωνική Υπηρεσία καθώς και διεύρυνση των πληθυσμιακών ομάδων που αντιμετωπίζουν αδυναμία κάλυψης αναγκών που σχετίζονται όχι μόνο με την ποιότητα ζωής αλλά και με την ίδια την επιβίωσή τους. Η δε φύση των αιτημάτων εστιάστηκε κυρίως στην παροχή οικονομικής και υλικής βοήθειας.

Πιο συγκεκριμένα η παροχή Κοινωνικών Υπηρεσιών στο Δήμο μας περιλαμβάνει:

 • Υποδοχή των κατοίκων εντοπισμό και εξατομικευμένη αξιολόγηση του προβλήματος κάθε εξυπηρετουμένου.
 • Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης & συμβουλευτικού έργου.
 • Παραπομπή και διασύνδεση του εξυπηρετουμένου με τοπικές και δημόσιες υπηρεσίες κατάλληλες για την περίπτωσή του και το αίτημα του.
 • Ανάπτυξη δράσεων όπως ημερίδες ενημερωτικές παρεμβάσεις ομιλίες κ.α. με στόχο την πρόληψη & αντιμετώπιση ατομικών και κοινωνικών προβλημάτων καθώς και θεμάτων ψυχικής και σωματικής υγείας
 • Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης διαταραχών μνήμης και διάθεσης σε ηλικιωμένους και συντονισμός ομάδων νοητικής ενδυνάμωσης αυτών.
 • Συνεργασίες με άλλους εξειδικευμένους φορείς (π.χ. ορφανοτροφείο «Αγ.Τριάς», «Χαμόγελο του Παιδιού», ΕΚΚΑ, ΚΕΘΕΑ, ΕΔΡΑ, Α’ Ψυχιατρική Κλινική του Αιγινητείου Νοσοκομείου, το Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο Πειραιά κλπ.) ή σε συνεργασία με εξειδικευμένο προσωπικό (Εθελοντές ιατροί κ.α.).

Συγκεκριμένα κατά το έτος 2012 προσήλθαν στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου 951 νέα περιστατικά (άτομα /οικογένειες) τα οποία διαμοιράστηκαν ως κατωτέρω ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες τους :

 • 521 αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
 • 286 Περιστατικά για παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης &   συμβουλευτικού έργου
 • κοινωνικά ιστορικά κατόπιν αίτησης πολιτών
 • εισαγγελικές παραγγελίες
 • 16 αιτήματα φορέων
 • 50 νέα περιστατικά στο πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι».
 • Επίσης συνεχίσθηκε η παρακολούθηση 78 περιστατικών έτους 2011.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο Δήμος μας και το 2012 στη συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» όπου ηλικιωμένοι άτομα με αναπηρία και μοναχικά άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας που δε μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν υποστηρίζονται καθημερινά από κοινωνικό λειτουργό οικογενειακούς βοηθούς και νοσηλευτές της Κοινωνικής μας Υπηρεσίας που φροντίζουν για την προσωπική τους υγεία και την υγιεινή του χώρου όπου κατοικούν με στόχο τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας τους την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης. Το 2012 βρίσκονταν υπό τη διαρκή μέριμνα του προσωπικού της Κοινωνικής Υπηρεσίας 98 άτομα.

Στα περιστατικά παρασχέθηκαν:

 • Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη
 • Νοσηλευτική φροντίδα
 • Οικογενειακή Φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
 • Μικροαγορές πληρωμή λογαριασμών
 • Συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες νοσοκομεία
 • Συνεργασίες με υπηρεσίες και ασφαλιστικούς φορείς κλπ
 • Παροχή ιατρικών συμβουλών συνταγογράφησης και υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής από τον καρδιολόγο του Δήμου όπου χρειάζεται.
 • Κατ’ οίκον αιμοληψίες από ΤΕ νοσηλεύτρια όπου χρειάζεται. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν με καθημερινή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη συχνότητα ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε εξυπηρετούμενου δημότη.

Το κόστος του προγράμματος το οποίο είναι ιδιαίτερα υψηλό καλύπτεται αποκλειστικά από ιδίους πόρους του Δήμου.

Τράπεζα Αίματος – Εθελοντικές Αιμοδοσίες

tasos-aimodosia

Συνεχίσθηκε η συνεργασία με το Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών και πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του έτους τρεις (3) διήμερες αιμοδοσίες για την ενίσχυση της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος η οποία εξυπηρετεί ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες των δημοτών των αιμοδοτών μελών και των συγγενών τους.

Για την ενημέρωση των ημερομηνιών διεξαγωγής των αιμοδοσιών και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας η Κοινωνική Υπηρεσία απέστειλε ταχυδρομικώς επιστολές SMS προς όλους τους αιμοδότες μερίμνησε για την τοποθέτηση αεροπανό και την ανάρτηση αφισών σε καταστήματα φαρμακεία σχολεία συλλόγους άλλες υπηρεσίες του Δήμου ενώ οι αιμοδοσίες επικοινωνήθηκαν και μέσω blogs και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα για την διαχείριση έκτακτων περιστατικών ζήτησης αιμοπεταλίων μερίμνησε για την ανάρτηση ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και την τηλεφωνική ενημέρωση και την αποστολή σχετικών SMS σε αιμοδότες της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος.

Σημειωτέον ότι η Υπηρεσία μας δημιούργησε Μητρώο Δοτών Αιμοπεταλίων!

Συνολικά το 2012 συγκεντρώθηκαν 518 φιάλες αίματος και καταγράφηκαν στο μητρώο μας 147 νέοι αιμοδότες.

Επιπλέον σημειώνουμε ότι το έτος 2012 συνολικά 186 άτομα αιτήθηκαν αίμα και χορηγήθηκαν 215 μονάδες αίματος.

Ημερίδες – Παρεμβάσεις – Δράσεις

imerida

 • Στις 13/2/2012 διοργανώθηκε σε συνεργασία με τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου εκδήλωση προς τιμή των συμπολιτών μας που τιμούν το θεσμό του γάμου και της οικογένειας πάνω από 50 χρόνια στους οποίους απονεμήθηκαν έπαινοι και τιμητικά μετάλλια.
 • Στις 29/6 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση και το ΚΕΘΕΑ Mosaic για την παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών με προβολή σχετικού υλικού στον πολιτιστικό κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» του Δήμου Ιλίου με παράλληλη ενημέρωση των κατοίκων και διανομή έντυπου υλικού.
 • Στις 21 Οκτωβρίου διοργανώθηκε ενημερωτική εκδήλωση με την Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία με θέμα «Ρευματικές Παθήσεις : ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα»υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και της Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως.
 • Στις 3 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή του αθλητικού Σωματείου ΑμεΑ «ΤΥΡΤΑΙΟΣ» με σκοπό να αναδείξει πτυχές της διαφορετικής καθημερινότητας που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία αλλά και να ευαισθητοποιήσει και να τονίσει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στη ζωή. Στην εκδήλωση ο Δήμαρχος Ιλίου απένειμε τιμητική πλακέτα στη χρυσή παραολυμπιονίκη Κορδαλή Μαριλένα.
 • Στις 18 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα : «Κοινωνική Πολιτική Τοπική Αυτοδιοίκηση και οικονομική κρίση» με εισηγήσεις σημαντικών ανθρώπων από το χώρο της επιστήμης της πολιτικής και της δημοσιογραφίας που συνέβαλαν σε ένα γόνιμο κοινωνικό διάλογο σχετικά με τις καλές πρακτικές παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και την προοπτική ανάπτυξης κοινωνικών δράσεων σε τοπικό επίπεδο.
 • Υλοποιήθηκαν διάφορες Ομιλίες – Παρεμβάσεις σε σχολεία του Δήμου με τη συνεργασία εθελοντών των Δημοτικών Ιατρείων (παιδοψυχιάτρου και ψυχολόγου) και του Εθελοντικού Οργανισμού ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ως εξής: α) 19 Μαρτίου 2012 στο 6ο Δημοτικό Σχολείο «Μορφές βίας στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον και τρόποι αντιμετώπισης β) 21 Μαρτίου 2012 στο Νεστόρειο: «Σχολική βία» γ) 14 και 28 Μαΐου 2012 συμμετοχή της Κοινωνικής Υπηρεσίας σε ημερίδες της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας με θέμα: ««Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στην Προσχολική Ηλικία: Ζητήματα βίας και επιθετικότητας» δ) 5 Δεκεμβρίου 2012 ομιλία από Ψυχολόγο της Υπηρεσίας στο 7ο Νηπιαγωγείο με θέμα «Εξελικτικά στάδια του παιδιού». Το Σάββατο 30 Ιουνίου η Κοινωνική Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΣΚΑΙ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ και στην ΥΓΕΙΑ» συγκέντρωσαν φάρμακα και υγειονομικό υλικό για την ενίσχυση του ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ που χορηγούνται σε ανασφάλιστους πολίτες και σε κατοίκους άγονων περιοχών της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδος.
 • Στις 6 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ιλίου με μεγάλη επιτυχία δράση με σκοπό τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης τρόφιμα είδη ένδυσης και υπόδησης βιβλία και σχολικά είδη η οποία έτυχε πρωτοφανούς ανταπόκρισης από τους τοπικούς φορείς και τους απλούς κατοίκους της πόλης μας.
 • Με το σύνθημα «Ας δώσουμε χαρά σε όλα τα παιδιά» στις 15 Δεκεμβρίου διοργανώθηκε εκστρατεία στο Δημαρχείο Ιλίου για τη συγκέντρωση παιχνιδιών για τα παιδιά που οι οικογένειές τους δοκιμάζονται. Για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των κατοίκων επιχειρήσεων και φορέων η Υπηρεσία μερίμνησε για την τοποθέτηση αεροπανώ και τη ανάρτηση σχετικών αφισών σε καταστήματα σχολεία συλλόγους άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Στην επιτυχία της δράσης αυτής συνέβαλλε καθοριστικά μεγάλος αριθμός εθελοντών.

Κέντρο Ατόμων με Αναπηρία.

dimarxos-amea

Το Κέντρο Ατόμων με Αναπηρία δημιουργήθηκε από το Δήμο Ιλίου και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με την «ΕΔΡΑ» το Νομαρχιακό Αθλητικό Σωματείο ΑμεΑ «Τυρταίος» και εθελοντικούς φορείς.

Το Κέντρο ΑμεΑ του Δήμου Ιλίου στοχεύει στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία και τη σωστή μεθοδευμένη και με σύγχρονα μέσα στήριξη και ενίσχυση της διαδικασίας κοινωνικής ένταξής τους εστιάζοντας στην ανάπτυξη και την καλλιέργεια δεξιοτήτων που αφορούν τη σωματική γνωστική και κοινωνική εξέλιξη την κίνηση την επικοινωνία την ομαδικότητα και τη συμπεριφορά.

Επιμέρους στόχοι είναι η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου η ψυχαγωγία των ανθρώπων με προβλήματα κινητικά ψυχικά αλλά και προβλήματα όρασης καθώς και η παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στις οικογένειές τους. Τα προγράμματα που  υλοποιήθηκαν για το 2012 στο Κέντρο ΑμεΑ είναι τα παρακάτω:

 • Τμήματα Latin και Ευρωπαϊκών χορών -Τμήματα BOCCIA (Παραολυμπιακό άθλημα)
 • Λέσχη κινηματογράφου και ανάγνωσης βιβλίων.
 • Δημιουργική απασχόληση (χειροτεχνία ζωγραφική κλπ. Για άτομα με νοητική αναπηρία).

Τα παραπάνω προγράμματα αφορούσαν όλες τις διαγνωστικές κατηγορίες ενήλικων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και περιελάμβαναν δραστηριότητες σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ενδιαφερόμενων. Από τον Οκτώβριο του 2012 φιλοξενείται στο χώρο το Σωματείο Κίνηση Αδελφών Ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας (ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ).

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top