Διάλογος με τα παιδιά για την καθημερινή ζωή των τυφλών

Απόσπασμα ομιλίας του Βαγγέλη Αυγουλά, συνεργάτη Κοινωνικής Ευθύνης Παιδιών και Νέων (https://www.skep.gr/), κατά την υλοποίηση του αδειοδοτημένου από το Υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικού Προγράμματος "Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο" για την εξοικείωση των μαθητών με την αναπηρία.