Ενημερωτικό video για την αντισεισμική προστασία και στη νοηματική γλώσσα

Οι φίλοι και οι εθελοντές του κοινωνικοπολιτικού blog "Με Άλλα Μάτια", αφιλοκερδώς, μετέφρασαν ενημερωτικά τηλεοπτικά σποτ του ΟΑΣΠ σε συνεννόηση με τον Οργανισμό στην Ελληνική νοηματική γλώσσα, ώστε για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι άνθρωποι με μητρική γλώσσα την ελληνική νοηματική να λάβουν αποτελεσματικότερη ενημέρωση και συμβουλές για τους τρόπους προφύλαξης από το σεισμό.