Στο ακαδημαϊκό τέταρτο: #Φοιτητές με αναπηρία

Ο Βαγγέλης, μεταπτυχιακός φοιτητής της Νομικής, καταδεικνύει ότι η τύφλωση δεν αποτελεί εμπόδιο, αλλά μάλλον εφόδιο για να δεις τη ζωή «Με Άλλα Μάτια (meallamatia.blogspot.com)».