371
371

05.02.2020: Με τον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη στην επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια λειτουργίας του Λιμενικού Σώματος.