363
363

Συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κο Γιώργο Σταμάτη.