362
362

Συνεργασία με την Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  κα Δόμνα Μηχαηλίδου.