342
342

Με τον Δημοτικό Σύμβουλο Περιστερίου κύριο Γιώργο Τσαλίκη.