340
340

Ιούλιος 2019: Αναλαμβάνοντας σύμβουλος προσβασιμότητας στο ReGenerartion, το μεγαλύτερο πανελλαδικά πρόγραμμα εκπαίδευσης και απασχόλησης, ώστε να δίνουμε πλέον την δυνατότητα και σε νέους πτυχιούχος με αναπηρία να κάνουν ισότιμα τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας.