337
337

07.06.2019- "Πως να μη λυγίσεις μπροστά στην αποτυχία"
Αυτό συζητήσαμε στο Ηράκλειο με δεκάδες επιχειρηματίες στο πλαίσιο των FuckUp Nights Heraklion