335
335

Επίσκεψη στον Οίκο Ναύτου της υποψήφιας δημάρχου Πειραιά με το Κ.Κ.Ε. κας Διαμάντω Μανωλάκου!