330
330

20.04.2019- "Πως μπορούμε να προσεγγίαουμε επισκέπτες με αναπηρία στην Λήμνο;" Πάνω σε αυτοό το θέμα δουλέψαμε με τους τοπικούς επιχειρηματίες στο Σχολείο Τουρισμού Ontour, Λήμνου κατόπιν πρόσκλησης του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ)