326
326

11.04.2019: Ξεκινά Ομάδα Εργασίας για τη μονιμοποίηση των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των Δήμων. 

Διαβάστε το δελτίο τύπου εδώ.