293
293

03.09.2018 : Στην 26η Διαβαλκανική Διάσκεψη τυφλών με κύριο θέμα την ανεργία στους νέους με προβλήματα όρασης.