287
287

Με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας Ιθάκης κύριο Παναγή Δρακουλόγκωνα.