285
285

11.05.2018: Ομιλία μου στο 1ο Περιφερειακό Συνέδριο για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ανθρώπων με αναπηρία της τοπικής αυτοδιοίκησης, στη Λαμία.