282
282

17.04.2018: Συνάντησα περίπου 200 σπουδαστές στο Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Εμπορικού Ναυτικού στην Αθήνα και συζητήσαμε για το μέλλον του Οίκου Ναύτου αλλά και για τους επιβάτες με αναπηρία οι οποίοι είναι υποκείμενα δικαιωμάτων και όχι αντικείμενα υποχρεώσεων στα πλοία.