278
278

Συνάντησα καθηγητές και τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τους ζήτησα, ως Πρόεδρος του Οίκου Ναύτου να κάνουμε άμεσα προγραμματική σύμβαση συνεργασίας ώστε να σταματήσει ο φορέας μας να αναθέτει υπηρεσίες σε ιδιώτες λόγω υποστελέχωσης δίνοντας τους δεκάδες χιλιάδες ευρώ το χρόνο και να πάνε οι αναθέσεις αυτές σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΑΠΕΙ. Πρέπει να σταματήσουμε με κάθε τρόπο τη φυγή των νέων μας στο εξωτερικό!