277
277

Με τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών Ηλία Μαργιόλα