276
276

Στο 1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας εκπροσωπώντας την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης