275
275

Με το δήμαρχο Μεσολογγίου Νίκο Καραπάνο ξεκινήσαμε εντατικές δράσεις εξοικείωσης μικρών και μεγάλων με την αναπηρία.