273
273

Μεγάλη η συμβολή της ταινίας Re-action στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και στην προώθηση του έργου του Ελληνικού Κέντρου Σκύλων Οδηγών για άτομα με προβλήματα όρασης.