272
272

Ως Πρόεδρος του Οίκου Ναύτου τιμώντας πανελλαδικά, τους παλαίμαχους πλοιάρχους, σε σχετική εκδήλωση της ένωσής τους!