239
239

Συνεχίζοντας τις βιωματικές ομιλίες στα σχολεία ανά την Ελλάδα με στόχο μια κοινωνία ανοιχτή στην ομορφιά του "Διαφορετικού" .