189
189

Με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Νίκο Βούτση στο ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Χαλκιδική Μάϊος 2015)