422
422

07.05.2022 - Συνάντηση με τον Kαθηγητή και Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου κο Ανδρέα Φλώρο και με τον διδάσκοντα κο Σταύρο Βλίζο.