418
418

Συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης ΟΣΕΘ κο Γιάννη Τόσκα, συζητώντας καλές πρακτικές της συνεργασίας της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» #meallamatia με τις συγκοινωνίες Αθηνών.