415
415

01.03.2022-  Εισήγηση μου σε επιμορφωτικό σεμινάριο για στελέχη της Ελληνικής Αστυνομία με θέμα το νομικό πλαίσιο που διέπει τα δικαιώματα των ανάπηρων πολιτών στην Ελλάδα αλλά και για την εξοικείωση των αστυνομικών κατά τις συνδιαλλαγές τους με πολίτες με οπτική βλάβη.