Main content

proskopoi 3 proskopoi 4

Το παρόν άρθρο δημοσιεύεται με αφορμή την εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Ίλιον στις 7/12/2014 για τη συμπλήρωση 45 χρόνων ίδρυσης και λειτουργίας της Εφορίας Δυτικής Αττικής (Περιφερειακή Διεύθυνση) Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.

Μεταξύ άλλων στη σχετική εκδήλωση, γεμάτη από περηφάνια και συγκίνηση για τα πεπραγμένα, ο κ. Βαγγέλης Αυγουλάς δέχθηκε τιμητική αναμνηστική πλακέτα από τον Έφορο κ. Κωνσταντίνο Θεολόγη για την κοινωνική του δραστηριότητα όλα αυτά τα χρόνια μέσω του Αναπηρικού Κινήματος και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης! 

proskopoi 1 proskopoi 2

Το «Με Άλλα Μάτια» συνάντησε τον κ. Θεολόγη και τα μέλη της Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΣΕΠ για τη Δυτική Αττική κυρίες Χρυσούλα Γρηγοράτου και Κυριακή Οικονομίδου και μέσα από μια αποκλειστική συνέντευξη σας ξεναγεί στον όμορφο κόσμο του προσκοπισμού!

Ο προσκοπισμός είναι μια εθελοντική, μη πολιτική παιδαγωγική κίνηση, για νέους ανθρώπους, ανοικτή σε όλους, χωρίς διάκριση καταγωγής, φυλής ή πίστης, με σκοπό να συμβάλλει στην ανάπτυξη των νέων σωματικά, διανοητικά, κοινωνικά και πνευματικά μέσω της αλληλεκπαίδευσης με έμφαση στην υπαίθρια ζωή. Η κίνηση δημιουργήθηκε το 1907 από τον Λόρδο Μπέηντεν Πάουελ και αυτή την στιγμή περιλαμβάνει 30 εκατομμύρια μέλη σε 217 χώρες και περιοχές.

 «Οι συμμετέχοντες στον Προσκοπισμό προσέρχονται εθελοντικά τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες, αποδεχόμενοι τις αρχές του Προσκοπισμού. Οι ενήλικες είναι συνήθως παλιοί Πρόσκοποι και δεν αμείβονται. Στις Προσκοπικές οργανώσεις γίνονται δεκτά αγόρια και κορίτσια, εκτός από ορισμένες εθνικές οργανώσεις (κυρίως σε μουσουλμανικές χώρες) όπου γίνονται δεκτά μόνο αγόρια. Οι οργανώσεις Οδηγών που υπάρχουν σε πολλές χώρες είναι οι αντίστοιχες Προσκοπικές που παλαιότερα δέχονταν μόνο κορίτσια, αλλά πλέον και αυτές γίνονται μικτές και τείνουν να καταργηθούν», μας εξηγεί ο Περιφερειακός Έφορος Δυτικής Αττικής του ΣΕΠ κ. Κωνσταντίνος Θεολόγης.

Αποστολή του Προσκοπισμού είναι να συνεισφέρει στην εκπαίδευση των νέων, μέσω ενός συστήματος αξιών βασισμένου στην Προσκοπική Υπόσχεση και Νόμο, να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου, όπου οι άνθρωποι ολοκληρώνονται σαν άτομα και διαδραματίζουν έναν εποικοδομητικό ρόλο στην κοινωνία.

Ο Προσκοπισμός βασίζεται σε τρεις γενικές Αρχές, που αντιπροσωπεύουν τους θεμελιώδεις νόμους και το πιστεύω του. Αυτά αναφέρονται ως "Καθήκον προς τον Θεό", "Καθήκον προς τους άλλους" και "Καθήκον προς τον εαυτό μας.".

Τις αρχές μας εξηγούν οι κυρίες της παρέας: Καθήκον προς τον Θεό: "εμμονή στις πνευματικές αξίες, πίστη στη θρησκεία, που τις εκφράζει και αποδοχή των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή." Σε αντίθεση με τον τίτλο, στο κείμενο δε χρησιμοποιείται η λέξη "Θεός", για να διευκρινιστεί ότι η πρόταση καλύπτει επίσης και Θρησκείες οι οποίες δεν είναι μονοθεϊστικές, όπως ο Ινδουισμός ή εκείνες οι οποίες δεν αναγνωρίζουν ένα προσωπικό Θεό, όπως ο Βουδισμός.

Καθήκον προς τους άλλους: "αφοσίωση στη χώρα σου σε αρμονία με την προώθηση της τοπικής, εθνικής και διεθνούς ειρήνης, κατανόησης και συνεργασίας" και "συμμετοχή στην ανάπτυξη της κοινωνίας, με αναγνώριση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ανάπτυξης του φυσικού κόσμου."

Καθήκον προς τον εαυτό μας: "υπευθυνότητα για την ανάπτυξη του εαυτού", δηλαδή ότι ο άνθρωπος πρέπει να αναλαμβάνει υπευθυνότητα για την ανάπτυξη των δικών του δυνατοτήτων.

Η Προσκοπική Μέθοδος Διαπαιδαγώγησης είναι ο τρόπος τον οποίο χρησιμοποιεί ο Προσκοπισμός για να επιτύχει τους εκπαιδευτικούς του σκοπούς. Η Μέθοδος αυτή είναι ενιαία για όλους τους κλάδους., βασίζεται στην αυτοεκπαίδευση, την προοδευτικότητα, την αυτενέργεια.

Τα βασικά συστατικά της είναι εφτά αλληλένδετα στοιχεία τα οποία συνθέτουν την Προσκοπική Μέθοδο Διαπαιδαγώγησης:

1.Ο Νόμος και η Υπόσχεση, που εισάγουν ένα πλαίσιο ηθικών αρχών.

2.Η μάθηση μέσα από την πράξη

3.Η δράση σε μικρές ομάδες

4.Το συμβολικό πλαίσιο, που δημιουργεί το ιδιότυπο Προσκοπικό περιβάλλον και αναπτύσσει το Προσκοπικό πνεύμα

5.Το προοδευτικό σύστημα ατομικής προόδου

6.Η φύση και η ζωή στη φύση

7.Η υποστήριξη των ενηλίκων και το προσωπικό παράδειγμα.

Έμβλημα του προσκοπισμού είναι ένα fleur-de-lis (δηλαδή άνθος κρίνου) ή τριφύλλι σε μοβ φόντο, κυκλωμένο από ένα σχοινί το οποίο συμβολίζει την παγκοσμιότητα της Προσκοπικής κίνησης ενώ στο κάτω μέρος είναι δεμένο με τον κόμπο του Ηρακλή (σταυρόκομπο), σύμβολο παγκόσμιας προσκοπικής αδελφοσύνης και ενότητας. Το κρίνο είναι σχεδιασμένο με τον τρόπο που χρησιμοποιούνταν στις παλιές πυξίδες για να δείχνει τον Βορρά. Τα τρία σκέλη αντιπροσωπεύουν τα καθήκοντα προς τον Θεό, τον εαυτό και τους άλλους και το κορδόνι την ενότητα της προσκοπικής κίνησης και τα δύο αστέρια αντιπροσωπεύουν το Νόμο και την Υπόσχεση.

Το βασικό σύνθημα των προσκόπων είναι «Έσο Έτοιμος»!

Οι τρεις φίλοι σημειώνουν επίσης την ιεραρχία, την πειθαρχία και την άμεση καθολική Δημοκρατία που υπάρχει στο προσκοπικό σώμα, αφού όλοι οι βαθμοφόροι εκλέγονται από τη βάση.

Ένα παιδί μπορεί να γίνει πρόσκοπος (Λυκόπουλο) σε ηλικία επτά ετών, από τη Β’ Δημοτικού, γιατί προϋπόθεση είναι να ξέρει να γράφει. Όλα αυτά τα διαχρονικά, παγκόσμια νοήματα του Προσκοπισμού αναδεικνύονται βιωματικά σε ομάδες μέσα από το παιχνίδι.

Αν και οι πρόσκοποι είναι υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, η κρατική χρηματοδότηση προς το ΣΕΠ είναι σπάνια!

Ο Προσκοπισμός δε συγκρούεται με τη Θρησκεία, αντιθέτως αναδεικνύει την ανεξιθρησκία και την πίστη στο Θεό.

Κάθε χρόνο στην ετήσια κατασκήνωση δίνεται σε όλες τις ομάδες η ευκαιρία να αποδείξουν βιωματικά και να εφαρμόσουν στην πράξη ότι έμαθαν όλο το έτος.

Σημαντικό είναι ιδίως στις μέρες μας το έργο των τοπικών επιτροπών κοινωνικής αλληλεγγύης, καθώς οι πρόσκοποι με προσφορές και εθελοντική εργασία προσπαθούν καθημερινά σε συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς να ανακουφίσουν τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων www.sep.org.gr

021 MADAG007
MADAG054 MADAG083