Main content

 

μαθήτρια σε παρουσίαση στο διαδραστικό συνέδριο

 

Στο σχετικά πρόσφατο ( τέλη Νοεμβρίου 2018) 1ο Διαδραστικό Συνέδριο  με τίτλο "Προωθώντας την Αποδοχή της Διαφορετικότητας στα Σχολεία- Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για την κοινωνική ένταξη νέων με αναπηρία»  που έγινε στο Ζάππειο, πήρα μέρος ως  Τακτικός Εκπρόσωπος στην Ελλάδα της Διεθνούς Οργάνωσης VIEWS για νέους με προβλήματα όρασης  και ως συνεργάτης  του Συνδέσμου Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους.

Απώτερος σκοπός  ήταν  η θέσπιση πιλοτικού προγράμματος στο σχολικό πλαίσιο της ευρύτερης περιφέρειας της Αττικής. Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα, το οποίο θα κατατεθεί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), θα αποτελέσει το έναυσμα για τη δημιουργία ενός σχολείου ως πλαισίου ισότητας ευκαιριών και ένταξης σε ένα κοινωνικό σύνολο.

Τις εργασίες του Συνεδρίου χαιρέτισε  ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.  Παυλόπουλος, ο οποίος στην ομιλία του τόνισε τη σημασία της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία: «Προωθώντας αποτελεσματικές δράσεις για την ομαλή και αποδοτική κοινωνική ένταξη νέων με αναπηρία, στηρίζουμε τους νέους με αναπηρία ώστε, υπό όρους σεβασμού της αξίας τους και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους, να συμμετέχουν ισοτίμως στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Και τούτο διότι υπό τις συνθήκες αυτές, οι νέοι με αναπηρία μπορούν, κατά το δυνατόν, να ξεκινούν από την ίδια αφετηρία και να έχουν ίσες ευκαιρίες με τους άλλους νέους, προκειμένου να συμμετέχουν ενεργώς και ισοτίμως στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας».

Ακούστηκαν, συζητήθηκαν, αναλύθηκαν πολλά και κρίσιμα ζητήματα, αρκετά  από τα οποία θα τα μεταφέρουμε, σιγά-σιγά στο meallamatia.gr ώστε οι αναγνώστες και φίλοι μας να ενημερωθούν πληρέστερα  μια και ο όγκος των πληροφοριών είναι πολύ μεγάλος και θα ήταν δύσχρηστη, ενδεχομένως και αναποτελεσματική  η συνολική παράθεση σε ένα μόνο δημοσίευμα. Ωστόσο θέλω να ξεκινήσω με μια δυσάρεστη διαπίστωση που είχαμε όλοι μας τις πρώτες στιγμές του Συνεδρίου :

Με την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, οι δημοσιογράφοι Πηνελόπη Γαβρά & Γιάννης Πολίτης, προέτρεψαν το κοινό να συμμετάσχει σε μια διαδραστική εμπειρία. Ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν ομάδες των 8 ατόμων, να συστηθούν, να μοιραστούν μεταξύ τους το λόγο της παρουσίας τους στο Ζάππειο και να ορίσουν έναν εκπρόσωπο. Στη συνέχεια, η Πηνελόπη Γαβρά ζήτησε από όλους τους εκπροσώπους να σηκωθούν όρθιοι, ενώ από τους υπολοίπους να παραμείνουν καθιστοί. 1 στους 8 σηκώθηκε, οι άλλοι 7 παρέμειναν καθιστοί.

Αυτή η συγκεκριμένη αναλογία (1/8) είναι δυστυχώς το ποσοστό των νέων με αναπηρία που έχουν  πρόσβαση στην εκπαίδευση, δηλαδή μόλις το 15%. Ήταν μια προσομοίωση της ζοφερής πραγματικότητας που επικρατεί σήμερα στην Ελλάδα και η οποία χρήζει άμεσης αντιμετώπισης & λύσης, δεδομένου του ότι η μεγάλη πλειοψηφία των νέων με αναπηρία μένει εκτός εκπαιδευτικού συστήματος.

Προσομοίωση μιας ζοφερής πραγματικότητας που καλούμαστε όλοι μας να αλλάξουμε.

Δείτε αναλυτικά τα πρακτικά του Συνεδρίου από την ιστοσελίδα του ΣΚΕΠ εδώ.

 

Ο Προκόπης Παυλόπουλος στο Συνέδριο  Η Πηνελόπη Γαβρά και ο Γιάννης Πολίτης
Ο Βαγγέλης Αυγουλάς ομιλητής στο συνέδριο